Ścieżki Autyzmu | 01.2023 – 12.2024

Oryginalny tytuł projektu: ASP Autism Spectrum Pathways, nr projektu: 2022-2-BE01-KA220-VET-000095420) dofinansowany ze środków Programu Erasmus+, Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji.

Wartość dofinansowania dla Fundacji SYNAPSIS: 33,120.00 EUR

Poprzez realizację działań Partnerstwo projektowe zmierza do osiągnięcia poniższych celów:

 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych obywateli w spektrum autyzmu w UE.
 2. Wyposażenie ich w niezbędne umiejętności miękkie na rzecz zwiększenia i utrzymania zatrudnienia.
 3. Zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego dla osób w spektrum
 4. Zapewnienie cyfrowych rozwiązań szkoleniowych.
 5. Określenie potrzeb szkoleniowych pracodawców i agencji zatrudnienia na rzecz tworzenia inkluzyjnych miejsc pracy.
 6. Wzmocnienie dobrostanu psychospołecznego osób w spektrum autyzmu – obywateli UE.

Projekt zakłada następujące działania:

 • Raport z badań z kompleksową analizą wymagań i wyzwań dla zwiększenia możliwości zatrudnienia kandydatów w spektrum autyzmu.
 • Eksperckie przewodniki po zatrudnieniu dla szkół zawodowych, pracodawców i osób autystycznych poszukujących pracy.
 • Ogólnodostępna interaktywna platforma szkoleniowa online z modułami edukacyjnymi.
 • Pierwsza ogólnoeuropejska cyfrowa mapa stowarzyszeń i firm zajmujących się autyzmem, już zatrudniających lub chcących zatrudnić kandydatów w spektrum.
 • Europejska sieć na rzecz autyzmu, skupiająca organizacje, trenerów, pracowników szkół zawodowych i pracodawców.
 • Strona internetowa projektu z wyżej wymienionymi wynikami oraz kanał na YouTube prezentujący głosy autystycznych osób poszukujących pracy i ich drogi do zatrudnienia.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 lipca 2023