INTEGRACJA W CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII MAŁYCH DZIECI | 03.2024 – 06.2024

Projekt „Integracja w Centrum Diagnostyki i Terapii Małych Dzieci” jest finansowany przez m.st. Warszawa.

Czas trwania: 01.03.2024 – 15.06.2024

Główny cel projektu: poprawa funkcjonowania psychospołecznego osób z niepełnosprawnościami oraz wyrównywanie szans dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Grupa docelowa: dzieci w spektrum autyzmu w wieku 4-5 lat (posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne), które mieszkają w Warszawie, w szczególności z terenu Dzielnicy Ochota oraz ich rodzeństwo i rodzice/opiekunowie.

Projekt zakłada następujące działania:
• przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów integracyjnych/zajęć rozwijających umiejętności osobiste dla dzieci w spektrum autyzmu i ich rodzeństwa
• przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń edukacyjnych rozwijających umiejętności współżycia osób bliskich z osobami z niepełnosprawnością dla rodziców/opiekunów dzieci w spektrum autyzmu oraz ich rodzeństwa

Regulamin rekrutacji
Formularz rekrutacyjny

Projekt finansuje dzielnica Ochota

Umiejętności

Opublikowano w dniu

22 lutego 2024