Aktualności

Dobre wystąpienie publiczne to prawdziwa sztuka!
 
Jak się do niego przygotować, czego oczekuje odbiorca, jak pracować głosem, ciałem, jak sobie radzić z tremą, czy unikać gestykulacji, a może podkreślić gestem najważniejsze przesłanie? Tego wszystkiego dowiedzieli się uczestnicy projektu podczas warsztatów z cyklu „Trening wystąpień publicznych”, które odbyły się 29 lipca 2021 r. w siedzibie Fundacji SYNAPSIS.
 

Przyszli samorzecznicy już od blisko 5 miesięcy bardzo intensywnie przygotowują się do swojej nowej roli, uczestnicząc także w cotygodniowych spotkaniach online z psycholożką „Jak być samorzecznikiem w praktyce” oraz innych zajęciach eksperckich, zarówno indywidualnych i grupowych.

Justyna Pawlak, Maciej Oksztulski oraz Kacper Rudak, uczestnicy projektu „Zostań rzecznikiem własnej sprawy! Upodmiotowienie osób z autyzmem”, wystąpią podczas konferencji szkoleniowej Fundacji SYNAPSIS „Fascynujące umysły – niezwykłe spotkania z osobami ze spektrum autyzmu”, która odbędzie się online 28 i 29 września 2021 roku.

Drugiego dnia konferencji, w ramach panelu samorzeczniczego „Własnym głosem”, opowiedzą o swoich doświadczeniach, sukcesach i wyzwaniach, przed jakimi stają osoby w spektrum autyzmu.

Do udziału w konferencji zaprasza Justyna Pawlak:

 

Zapraszamy do wysłuchania dyskusji w ramach panelu eksperckiego „Jak mówić i pisać o spektrum autyzmu? Rola mediów w budowaniu pełnego, czyli różnorodnego obrazu osób ze spektrum autyzmu w społeczeństwie“, która odbyła się online 8 czerwca 2021 roku.

Ciągła dynamika zmian w języku opisującym osoby w spektrum autyzmu, ich zachowania oraz poziom funkcjonowania, rodzi wiele dyskusji. Trudność sprawia również przedstawianie różnorodności spektrum autyzmu w taki sposób, aby przekazywane informacje nie stygmatyzowały bądź nie wykluczały określonej grupy, którą obejmuje spektrum i pokazywały jego pełny obraz. To, jak mówimy o osobach ze spektrum autyzmu, kreuje ich wizerunek w społeczeństwie, a rola mediów w rozumieniu i postrzeganiu tych osób jest ogromna.

Dyskusję na ten temat prowadził Adam Kompowski – prezes Fundacji Dom Autysty w Poznaniu z wieloletnim doświadczeniem dziennikarskim, ojciec 17-letniego Kuby z autyzmem.

W panelu wzięli udział:

 • dr hab. prof. ucz. Katarzyna Kłosińska – językoznawczyni i wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodnicząca Rady Języka Polskiego
 • Jakub Stachowiak – dziennikarz TVN
 • Antoni Bohdanowicz – bloger @JAspergerPL
 • Maria Jankowska – Rzecznik Praw Osób z Autyzmem przy Fundacji SYNAPSIS
  z pełnomocnictwem POROZUMIENIA AUTYZM-POLSKA
 • Joanna Burgiełł-Szkiel – psycholożka i psychoterapeutka Fundacji SYNAPSIS

 

20 kwietnia br. odbył się panel dyskusyjny „Rzecznictwo – odpowiedzialnie o spektrum autyzmu”, podczas którego zostało poruszonych wiele istotnych kwestii w obszarze rzecznictwa, m.in:

 • w jaki sposób formułować rzetelne informacje o spektrum autyzmu?
 • jakie znaczenie przy formułowaniu informacji ma określenie nadawcy i odbiorcy komunikatu?
 • czy różnicować język komunikatu w zależności od odbiorcy (potoczny/medyczny/formalny/oparty na własnych doświadczeniach)?
 • czy określenia odnoszące się do spektrum autyzmu są aktualne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa (niżej/wyżej funkcjonujący; autyzm umiarkowany, znaczny, lekki; zaburzenie/zespół cech; wymagający mniej lub bardziej intensywnego wsparcia)?
 • rzecznictwo a samorzecznictwo – reprezentowanie osób ze spektrum autyzmu – z punktu widzenia rodzica/osoby ze spektrum/specjalisty
 • „własnym głosem” – czy odwoływanie się do własnych doświadczeń osób ze spektrum może pomóc w zrozumieniu i właściwym postrzeganiu osób ze spektrum przez społeczeństwo/ decydentów?

 

Dyskusja jest wciąż otwarta, dlatego zależy nam na współpracy z Państwem przy konsultowaniu i opracowywaniu różnych rozwiązań na rzecz osób ze spektrum autyzmu. 

Planujemy powołać grupę opiniotwórczą złożoną ze środowiska osób z ASD – osób w spektrum autyzmu, rodziców, specjalistów itd. Efektem jej działań ma być pakiet materiałów informacyjnych o spektrum autyzmu m.in. dla dziennikarzy, prawników, szeroko pojętych służb (policji, straży pożarnej, pomocy społecznej, medycznej itp.) wraz z praktycznymi wskazówkami na temat możliwości wsparcia osób z ASD w określonych sytuacjach. Zależy nam również na wymianie dobrych praktyk, które mogłyby być wprowadzane lokalnie.

Konsultacje będą miały charakter zdalny, korespondencyjny. Od czasu do czasu (np. 1 raz w miesiącu) odbywać się będzie spotkanie rzecznicze online.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w takiej inicjatywie, prosimy o wypełnienie ANKIETY.

 

Fundacja SYNAPSIS zaprasza do udziału w wydarzeniu „Rzecznictwo – odpowiedzialnie o spektrum autyzmu”, otwierającym projekt „Zostań rzecznikiem własnej sprawy! Upodmiotowienie osób z autyzmem”. Zapraszamy rodziców osób ze spektrum autyzmu, terapeutów, kierowników placówek i pracowników organizacji zrzeszonych w Porozumieniu Autyzm-Polska, którzy udzielają wywiadów i informacji o spektrum autyzmu lub zajmują się publikowaniem informacji w mediach społecznościowych.

To, jak mówimy o osobach ze spektrum autyzmu, kreuje ich wizerunek w społeczeństwie!

Spotkanie odbędzie się 20.04.2021 r., w godzinach 18.00-19.30, na platformie ZOOM.

Na stronie internetowej http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zamieszczono wideoporadnik dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb osób z ASD. Większość informacji w nim zawartych jest prawdziwa, brakuje jednak reprezentacji i informacji o osobach z głębokimi zaburzeniami autyzmu, co w przypadku SPEKTRUM AUTYZMU, gdzie już sama nazwa wskazuje na ogromne różnice zaburzenia rozwojowego, przedstawia niepełny obraz spektrum. Namawiamy do obejrzenia tego wideoporadnika przed spotkaniem online, gdyż ten przekaz jest punktem wyjściowym do dyskusji panelowej.

Przekaz i wizerunek osób, które reprezentują daną grupę, szeroki dostęp do narzędzi i mediów społecznościowych ma bardzo dynamiczny i silny wpływ na postrzeganie osób ze spektrum autyzmu przez społeczeństwo, tym samym na postrzeganie ich przez decydentów i wprowadzanie systemowych zmian na rzecz osób z tą niepełnosprawnością.

 

JAK MÓWIĆ O SPEKTRUM AUTYZMU W SPOSÓB PRAWDZIWY I ODPOWIEDZIALNY?

CO MA WPŁYW NA ZROZUMIENIE I POSTRZEGANIE OSÓB Z ASD PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO I DECYDENTÓW ?

JAKĄ ROLĘ MOGĄ PEŁNIĆ  RZECZNICY I SAMORZECZNICY W REPREZENTACJI CAŁEGO SPEKTRUM ?

 

W panelu dyskusyjnym wezmą udział rodzice:

 

 • Adam Kompowski – ojciec 17- letniego Kuby z autyzmem, prezes Fundacji Dom Autysty z Poznania. Fundacja wybudowała w ubiegłym roku Dom Autysty – miejsce terapii dla dorosłych osób z autyzmem, które w przyszłości ma się stać domem dla 11 osób. Absolwent socjologii na UAM, do 2020 r. pracował jako dziennikarz.
 • Dorota Krajewska – mama 19-letniego Macieja, ucznia II klasy LO, od 16 lat nauczyciel wspomagający przy Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Zambrowie.
 • Anna Wierzchowska mama13-letnich chłopców ze spektrum autyzmu – Mikołaja i Mateusza, którzy jak na bliźniaki przystało są … kompletnie różni: ). Poza wychowywaniem synów zajmuje się także pracą zawodową. Jest wykładowcą akademickim i pracownikiem naukowym w dziedzinie politologii.
 • Maria Wroniszewska – od 30 lat zaangażowana w działania systemowe i innowacyjne na rzecz osób z ASD w kraju i w ramach Autism-Europe, pracownik Zespołu Rzecznictwa i Poradnictwa Fundacji SYNAPSIS w Warszawie, mama 39-letniego Dominika z autyzmem.

 

Prowadzenie dyskusji – Ludmiła Anannikova, dziennikarka i reporterka specjalizująca się w tematyce społecznej.

 

Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do 19.04.2021 r. Na podany w zgłoszeniu adres mailowy zostanie przesłany link z dostępem do spotkania na platformie zoom.

W marcu 2021 r. rozpoczęły się warsztaty online pt. „JAK BYĆ SAMORZECZNIKIEM W PRAKTYCE” z udziałem uczestników projektu. Ich celem jest przygotowanie osób ze spektrum autyzmu do pełnienia roli samorzeczników. Spotkania prowadzone przez doświadczonych psychologów odbywają się w dwóch grupach warsztatowych:

 • I grupa – osiem osób z zespołem Aspergera (prowadząca Renata Werpachowska. W  spotkaniach grupy uczestniczą także dwie wolontariuszki)
 • II grupa – cztery osoby z głębokimi zaburzeniami ze spektrum autyzmu (prowadzący Maciej Starzyński)

Spotkania odbywają się raz tygodniu. Potrwają do września 2021 roku.

W ramach projektu „Zostań rzecznikiem własnej sprawy! Upodmiotowienie osób z autyzmem” zapraszamy dorosłe osoby z ASD do udziału w warsztatach „JAK BYĆ SAMORZECZNIKIEM W PRAKTYCE” i podjęcia próby pełnienia roli samorzecznika, czyli osoby mówiącej we własnym imieniu o problemach i potrzebach osób ze spektrum autyzmu.

SPOTKANIA WARSZTATOWE będą prowadzone przez doświadczonego psychologa w okresie od początku marca 2021 do końca września 2021 r.

Planowany rytm pracy:

 • co tydzień w środę popołudniowe spotkania online (2 h).

Spotkania będą prowadzone online, a w przypadku poprawy sytuacji zewnętrznej niektóre spotkania będą mogły odbywać się stacjonarnie w siedzibie Fundacji SYNAPSIS.

Planowany program:

W trakcie warsztatów uczestnicy otrzymają wszechstronne przygotowanie do występowania w swoim własnym imieniu lub w imieniu grupy osób z podobnymi trudnościami w pełnym uczestnictwie w edukacji, życiu społecznym, podjęciu zatrudnienia lub w innych dziedzinach. Będą mogli wybrać zagadnienia, które chcą poruszać w ramach samorzecznictwa, otrzymać pomoc w formułowaniu swoich opinii i uzgadnianiu z innymi uczestnikami, przygotowaniu materiałów i prezentacji. Uczestnicy będą mieli też zajęcia z innymi specjalistami:

 • prawnikami przygotowującymi do czytania przepisów, aktów prawnych i analizowania wpływu tych przepisów na życie indywidualnych osób ze spektrum autyzmu,
 • specjalistami przygotowującymi do wystąpień publicznych.

Uczestnicy, którzy zdecydują się po zakończeniu cyklu warsztatów na dalszą współpracę z zespołem rzecznictwa Fundacji SYNAPSIS i występowanie na zaproszenie Fundacji jako samorzecznicy mogą otrzymać wynagrodzenie za przygotowanie stanowiska i udział w takich publicznych wystąpieniach w ramach projektu.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Dla pełnoletnich osób z diagnozą zespołu Aspergera lub wysoko funkcjonujących osób z autyzmem, które zadeklarują:

 • chęć działań na rzecz poprawy sytuacji osób ze spektrum,
 • gotowość do regularnego i pełnego udziału w omówionych wyżej warsztatach przygotowujących do pełnienia roli samorzecznika,
 • umiejętność i możliwości techniczne udziału w warsztatach czy spotkaniach online,
 • gotowość do udziału stacjonarnego w części zajęć warsztatów,
 • gotowość do zgłaszania postulatów dostosowania miejsc nauki/pracy/kultury/sportu/innych oraz różnych usług do potrzeb osób w analogicznej sytuacji,
 • gotowość do kontynuowania w miarę swoich możliwości i przy współpracy z Fundacją SYNAPSIS aktywności samorzecznika po zakończeniu warsztatów, do końca trwania projektu czyli do 31.07.2022 r.,
 • gotowość do wyrażenia zgody na przekazanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji Projektu, w tym danych o swojej niepełnosprawności i wizerunku.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pomaganiu innym osobom z niepełnosprawnością,
 • kompetencje komunikacyjne i umiejętność wypracowania wspólnego stanowiska,
 • gotowość do wystąpień publicznych (na żywo lub w formie nagrania),
 • gotowość do udziału w konsultowaniu przepisów/aktów prawnych we współpracy z zespołem Fundacji SYNAPSIS, w celu poprawy sytuacji osób ze spektrum autyzmu,
 • gotowość do kontynuowania w miarę swoich możliwości i przy współpracy z Fundacją SYNAPSIS aktywności samorzecznika po zakończeniu projektu, tj. po 31.07.2022 r.

Zapraszamy osoby chętne do udziału w projekcie, w tym w warsztatach, do wypełnienia i przesłania elektronicznego formularza zgłoszeniowego, który znajdą Państwo w poniższym linku: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych na potrzeby rekrutacji do projektu – pobierz TUTAJ

Termin zgłoszeń upływa 22 lutego 2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona.

 Z kandydatami skontaktuje się koordynator i zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną (ewentualnie rozmowę online).

Decyzja o przyjęciu do projektu zostanie podjęta po zakończeniu rekrutacji oraz odbyciu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych i zostanie przesłana kandydatom drogą mailową.

Dodatkowe pytanie o projekt, udział w warsztatach itp., prosimy kierować na adres: e.czajkowska@synapsis.org.pl