Mężczyzna patrzący się na notatki na ścianie

DIAGNOSTYKA OSÓB DOROSŁYCH POD KĄTEM SPEKTRUM AUTYZMU (STACJONARNIE)

DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów, zespołów diagnostycznych / terapeutycznych posiadających doświadczenie w pracy z osobami w spektrum autyzmu (minimum 2 lata) zainteresowanych problematyką związaną z diagnostyką młodzieży i dorosłych osób w kierunku spektrum autyzmu.

CZAS: 19 godzin dydaktycznych

FORMY: wykłady, warsztaty

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 24 osób

PROWADZĄCE: Joanna Grzesiewska – psychiatra oraz psycholożki: Anna Szostak i Katarzyna Wróbel

CENA (uczestnictwo, materiały, zaświadczenie, poczęstunek): 1000,00 zł

ZAKRES TEMATYCZNY (dotyczy procesu diagnostycznego młodzieży i osób dorosłych w kierunku ASD):

• Omówienie różnic dotyczących procesu diagnostycznego w zależności od wieku osoby badanej,

• Przedstawienie harmonogramu procesu diagnostycznego i dokumentacji diagnostycznej stosowanej w Fundacji SYNAPSIS,

• Warsztat dotyczący prowadzenia wywiadu diagnostycznego z osoba dorosłą/ nastoletnią,

• Omówienie narzędzi psychologicznych wykorzystywanych w procesie diagnostycznym osób dorosłych pod katem ASD,

• Omówienie diagnozy nozologicznej i różnicowej przez lekarza psychiatrę,

• Warsztat dotyczący zbierania i interpretowania danych w procesie diagnostycznym osoby dorosłej/ nastoletnie,

• Warsztat dotyczący przekazania diagnozy osobie dorosłej/ nastoletniej.

Wszyscy uczestnicy, którzy wezmą udział w minimum 80% wykładów i warsztatów, otrzymają zaświadczenia.

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Data

13 - 14 kw. 2024
Expired!

Koszt

1,000.00zł

Organizator

Fundacja Synapsis