Mężczyzna patrzący się na notatki na ścianie

DIAGNOSTYKA OSÓB DOROSŁYCH POD KĄTEM SPEKTRUM AUTYZMU (STACJONARNIE)

Szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów, zespołów diagnostycznych / terapeutycznych posiadających doświadczenie w pracy z osobami w spektrum autyzmu (minimum 2 lata) zainteresowanych problematyką związaną z diagnostyką młodzieży i dorosłych osób w kierunku spektrum autyzmu. Szkolenie obejmuje dwudniową sesję (łącznie 19 godzin szkoleniowych).

Szkolenie obejmuje jedną dwudniową sesję (łącznie 19 godzin szkoleniowych).
Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty.
Szkolenie odbywać się będzie w wersji stacjonarnej w głównej siedzibie fundacji SYNAPSIS przy ul. Ondraszka 3 w Warszawie i prowadzone będzie przez doktor nauk medycznych Joannę Grzesiewską – psychiatrę oraz przez psycholożki: Annę Szostak i Katarzynę Wróbel.

Maksymalna liczba uczestników szkolenia: 20 osób.

Zakres tematyczny dotyczy procesu diagnostycznego młodzieży i osób dorosłych w kierunku ASD.

• Omówienie różnic dotyczących procesu diagnostycznego w zależności od wieku osoby badanej,

• Przedstawienie harmonogramu procesu diagnostycznego i dokumentacji diagnostycznej stosowanej w Fundacji SYNAPSIS,

• Warsztat dotyczący prowadzenia wywiadu diagnostycznego z osoba dorosłą/ nastoletnią,

• Omówienie narzędzi psychologicznych wykorzystywanych w procesie diagnostycznym osób dorosłych pod katem ASD,

• Omówienie diagnozy nozologicznej i różnicowej przez lekarza psychiatrę,

• Warsztat dotyczący zbierania i interpretowania danych w procesie diagnostycznym osoby dorosłej/ nastoletnie,

• Warsztat dotyczący przekazania diagnozy osobie dorosłej/nastoletniej.

Wszyscy uczestnicy, którzy wezmą udział w minimum 80% wykładów i warsztatów, otrzymają zaświadczenia.

Koszt szkolenia: 970 zł od osoby.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Data

23 - 24 kw. 2022
Expired!

Koszt

970.00zł

Organizator

Fundacja Synapsis