Jak przygotować ucznia w spektrum autyzmu do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024? (online)

DLA KOGO?

nauczyciele, nauczyciele współorganizujący kształcenie, pedagodzy, osoby zainteresowane uzupełniające wiedzę i umiejętności zawodowe, nauczyciele szkół podstawowych ogólnodostępnych

ZAKRES TEMATYCZNY:

  • Wybrane podstawy prawne organizacji egzaminu maturalnego dla ucznia w spektrum autyzmu.
  • Funkcjonowanie ucznia w spektrum autyzmu w szkole ponadpodstawowej a diagnoza i zalecenia w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • Przygotowanie ucznia w spektrum autyzmu do egzaminu maturalnego poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, sposobów, form i metod pracy do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
  • Analiza wybranych arkuszy maturalnych dla uczniów w spektrum autyzmu.

CZAS: 4 godziny dydaktyczne

FORMY: prezentacja multimedialna, wykład

PROWADZĄCA: Iwona Skrzypczyk-Gałkowska

CENA: 189,00 zł

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Data

12 wrz 2023
Expired!

Koszt

189.00zł

Organizator

Fundacja Synapsis