rewalidacja

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów w spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej (online)

DLA KOGO?

nauczyciele szkół ogólnodostępnych, zainteresowani nauczyciele, terapeuci, rodzice

ZAKRES TEMATYCZNY:

  • Podstawy prawne organizacji kształcenia specjalnego dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej.
  • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej.
  • Opracowanie programu zajęć rewalidacyjnych dla ucznia ze spektrum autyzmu.
  • Prowadzenie dokumentacji zajęć rewalidacyjnych z uczniem ze spektrum autyzmu.
  • Metodyka pracy rewalidacyjnej z uczniem ze spektrum autyzmu.

 

CZAS: 13 godzin dydaktycznych, w tym 3,5 godzin dydaktycznych pracy własnej uczestnika

FORMY: prezentacja multimedialna, wykład, elementy warsztatowe, praca własna

PROWADZĄCA: Iwona Skrzypczyk-Gałkowska

CENA: 370,00 zł

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Data

03 - 30 mar 2023
Expired!

Koszt

370.00zł

Organizator

Fundacja Synapsis