Skuteczne komunikowanie się z rodzicami uczniów w spektrum autyzmu mających trudności edukacyjne i wychowawcze w szkole (STACJONARNIE)

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedmiotu, nauczycieli współorganizujących kształcenie, wychowawców, pedagogów szkolnych, specjalnych, psychologów, profilaktyków prowadzących zajęcia z rodzicami.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Skrypty psychologiczne E. Berna i T. Harrisa a komunikacja otwarta z rodzicem. Strategie zarządzania konfliktem wg T. Kilmana.

2. Elementy aktywnego słuchania w rozmowie z rodzicem – klasyfikacja pytań (pytania otwarte poszukujące rozwiązania, pytania zamknięte sugerujące – zagrażające).

3. Elementy aktywnego słuchania w rozmowie z rodzicem – technika odzwierciedlania uczuć, parafraza – informacja zwrotna do rodzica w sytuacji problemowej dotyczącej ucznia w spektrum.

4. Poznanie skryptu do rozmowy z rodzicem wg A. Pikasa: nawiązanie współpracy, ustalenie problemu dziecka, poszukiwanie rozwiązania, zawarcie umowy.

5. Skrypty do rozmów z rodzicem prezentującym różne postawy wobec kadry szkoły: bierny, negatywista, wycofany (ukrywający problem), roszczeniowy, agresywny). Stosowanie komunikatów równoważnych w rozmowie z rodzicem.

6. Jak postępować z rodzicem biernym i negatywistą?

7. Jak postępować z rodzicem wycofanym, nieśmiałym (ukrywającym jakiś problem)?

8. Jak postępować z rodzicem zachowującym się roszczeniowo lub agresywnie?

 

Formy szkolenia: wykład, prezentacja multimedialna, diagnoza – test T. Kilmanna, materiał video, ćwiczenia warsztatowe – arkusze zadaniowe dla każdego uczestnika, modelowanie przez prowadzącego wybranych strategii rozmowy z rodzicem w konkretnych sytuacjach problemowych – przykłady uczestników

 

Czas trwania: 18 godzin dydaktycznych

 

Liczba uczestników: do 25 osób

 

Prowadząca: Dorota Rzepczyńska

 

Cena szkolenia: 685,00 zł

 

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Data

21 - 22 kwi 2024
Expired!

Koszt

685.00zł

Organizator

Fundacja Synapsis