Białe puzzle

Spektrum autyzmu (ASD). Wiedzieć, zrozumieć, pomóc. (online)

Szkolenie skierowane jest do specjalistów (pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, nauczyciele i in.) zaczynających pracę z osobą ze spektrum autyzmu lub chcących uporządkować i uaktualnić dotychczasową wiedzę na temat spektrum autyzmu (ASD).

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
– miał aktualną wiedzę na temat spektrum autyzmu,
– znał charakterystykę funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu,
– potrafił zidentyfikować zachowania wynikające ze specyfiki funkcjonowania, poznawczego i sensorycznego osób z ASD,
– potrafił określić obszary do wsparcia i terapii,
– potrafił określić podstawowe kierunki pracy terapeutycznej oraz sposoby wsparcia w pracy edukacyjnej i terapeutycznej w zależności od potrzeb osoby ze spektrum autyzmu.

Zakres tematyczny szkolenia:
– co to jest spektrum autyzmu?
– różne podejścia do spektrum autyzmu (ASD),
– epidemiologia i etiologia ASD,
– charakterystyka funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu (trudności i mocne strony),
– specyfika funkcjonowania poznawczego i sensorycznego osób z ASD
– terapia i wspieranie osób w spektrum autyzmu,
– przykładowe sposoby wsparcia i kierunki pracy terapeutyczno-edukacyjnej.

Formy szkolenia: wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, warsztaty.

Czas trwania: 12 godzin dydaktycznych – 3 godziny dydaktyczne wykładów do obejrzenia przed sesją online + 9 godzin dydaktycznych sesji online w czasie rzeczywistym.

Szkolenie odbywać się będzie w wersji online przy użyciu aplikacji Zoom. Do wzięcia udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu min. 1Mbit (ew. tablet lub telefon) ze słuchawkami lub głośnikami, mikrofonem oraz opcjonalnie kamerą. Przed szkoleniem uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne informacje techniczne.

Cena szkolenia: 390,00 zł

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Data

26 mar 2022
Expired!

Koszt

390.00zł

Organizator

Fundacja Synapsis