Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (stacjonarnie)

Szkolenie skierowane jest do osób mających doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, zajmujących się oceną ich funkcjonowania, mających podstawową wiedzę dotyczącą nabywania umiejętności dziecka w pierwszych 3 latach życia w normie oraz w przypadku rozwoju o nietypowym przebiegu.

Cele szkolenia:

 • – zdobycie wiedzy umożliwiającej wykrywanie zaburzeń w rozwoju społeczno-komunikacyjnym u małych dzieci (0-3),
 • – wyposażenie w umiejętności zbierania informacji niezbędnych w procesie diagnozowania w kierunku ASD (wywiad z rodzicami, obserwacja dziecka obejmująca przejawy nieprawidłowości oraz ocenę poziomu rozwoju w poszczególnych sferach),
 • – zapoznanie ze standardami postępowania diagnostycznego w przypadku małych dzieci.

 

Czas trwania: 19 godzin dydaktycznych

sobota: 9:00-17:30, niedziela: 9:00-15:30

Liczba uczestników: do 24 osób

Prowadzące: 

dr Zuzanna Domasiewicz – psycholog, pedagog, doktor nauk społecznych. Posiada niemal 20-letnie doświadczenie w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu oraz z ich rodzinami. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach dotyczących diagnozy, wczesnej interwencji oraz metod terapii zaburzeń rozwoju u dzieci (m.in. ADOS-2, ESDM, TEACCH, INSITE, ABA, Studium Pomocy Dzieciom z Autyzmem i Ich Rodzinom Fundacji SYNAPSIS). Jej zainteresowania badawcze obejmują wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych, adaptację narzędzi diagnostycznych oraz sytuację rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. Autorka publikacji poświęconych tej tematyce. Ukończyła szkolenie trenerskie zorganizowane przez Centrum TROP. Od 2008 roku jest członkiem zespołu trenerów Fundacji SYNAPSIS. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kursów i staży dla rodziców, profesjonalistów i studentów.
 
mgr Agata Bujnik – pedagog specjalny, kierownik zespołu diagnostyczno-konsultacyjnego w Zespole Badabada. Ukończyła roczne szkolenie z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem prowadzone przez Fundację SYNAPSIS oraz dwuletni staż terapeutyczny prowadzony przez Fundację SYNAPSIS, liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dotyczących tematyki autyzmu, m.in.: „Diagnoza małych dzieci (do 3 r.ż.)”. Od 15 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi i młodzieżą) prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe, należy również do zespołu diagnostycznego, prowadzi diagnozy nozologiczne oraz funkcjonalne, współpracuje z rodzicami osób ze spektrum. Od 12 lat należy do zespołu trenerów, prowadzi szkolenia, warsztaty i staż terapeutyczny. Od 2008 r. pracuje w zespole specjalistów zajmujących się wczesną diagnostyką całościowych zaburzeń rozwojowych (dzieci w wieku 8 – 24 miesięcy). Ukończyła szkolenia uprawniające do prowadzenia badań klinicznych i naukowych przy pomocy narzędzia ADOS – 2.

Cena szkolenia: 725,00 zł (uczestnictwo, materiały, zaświadczenie, poczęstunek)

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Terminarz szkoleń

 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • 00

  minut

 • 00

  sekund

Data

26 - 27 paź 2024

Koszt

725.00zł