Uczniowie słuchający nauczyciela

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia w spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej (online)

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia w spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej

 • Dla kogo?
  Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół ogólnodostępnych, zainteresowanych nauczycieli, terapeutów, rodziców
 • Koszt szkolenia: 320,00 zł
 • Cele szkolenia
  • zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi dostosowań wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia w spektrum autyzmu;
  • przybliżenie sylwetki ucznia w spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej;
  • zapoznanie ze sposobami dostosowań wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia w spektrum autyzmu na różnych przedmiotach, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z tym uczniem.
 • Efekty szkolenia
  Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

  • umiał wskazać akty prawne regulujące potrzebę dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia w spektrum autyzmu;
  • znał cechy charakterystyczne ucznia w spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej;
  • potrafił dostosowywać metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia w spektrum autyzmu oraz dostosować dla niego wymagania edukacyjne.
 • Zakres tematyczny
  • Dostosowanie wymagań edukacyjnych w przepisach prawa oświatowego.
  • Charakterystyka ucznia w spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej.
  • Przykładowy katalog form i metod pracy z uczniem w spektrum autyzmu na wybranych lekcjach.
  • Przykładowe dostosowania wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny dla ucznia w spektrum autyzmu.
  • Przykłady zadań dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia w spektrum autyzmu.

 

 • Szkolenie prowadzi: Iwona Skrzypczyk-Gałkowska – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, wykładowca akademicki, doradca metodyczny z 15-letnim stażem, trener TUS. Autorka książki metodycznej, redaktorka książek naukowych, licznych artykułów naukowych, metodycznych i popularyzatorskich, programu nauczania oraz opracowań edukacyjnych w tekście łatwym do czytania i rozumienia.
  Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metodyki nauczania języka polskiego oraz metodyki nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, głównie w zakresie szeroko pojętego dostosowania wymagań edukacyjnych, form, metod i sposobów pracy do indywidualnych potrzeb ucznia.
 • Szkolenie obejmuje 2 sesje po 5 godz. dydaktycznych (w tym 2,5 godz. pracy własnej uczestników) – łącznie 10 godzin dydaktycznych). Zajęcia prowadzone są w formie online.
 • Szkolenie odbywać się będzie w wersji webinarowej przy użyciu platformy Zoom. Do wzięcia udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu min. 1Mbit  (ew. tablet lub telefon) ze słuchawkami lub głośnikami, mikrofonem oraz opcjonalnie kamerą. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wszystkie niezbędne informacje techniczne.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów szkoleniowych.

UWAGA!

 • Wpłaty prosimy dokonywać dopiero po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.
 • Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie ankiety zgłoszeniowej na stronie internetowej. Ankieta na szkolenie odbywające się w formie webinaru jest dostępna TUTAJ.

Termin szkolenia: 26.02.2022 (sobota) i 5.03.2022 (sobota) godz. 10:00-13:45. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu szkolenia.

Data

26 lut 2022
Expired!

Czas

10:00 - 13:45

Koszt

320.00zł

Organizator

Fundacja Synapsis