Białe puzzle

Jak skutecznie różnicować metody i formy pracy z uczniem w spektrum w procesie uczenia w oparciu o praktyczny model taksonomii B. Blooma? (STACJONARNIE)

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczycieli współorganizujących kształcenie, pedagogów, psychologów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków socjoterapii, świetlic terapeutycznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Taksonomia Blooma – przedstawienie modelu taksonomii celów edukacyjnych – omówienie kluczowych pytań i metod uczenia na różnych poziomach taksonomii.

2. Formułowanie pytań i poleceń do zadań (wnioskowanie w trakcie lekcji, karty pracy, sprawdziany).

3. Omówienie kart pracy i sprawdzianów z wybranych przedmiotów, metoda równoległego zeszytu – rekapitulacja i tworzenie notatek, przygotowanie sprawdzaniu (polecenia, instrukcje graficzne, kolejność zadań, stopień trudności).

4. Metody uczenia się wspomagające efektywność uczenia dzieci z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym uczniów
w spektrum.

5. Przygotowanie jednostki lekcyjnej wg taksonomii Blooma, lekcja pokazowa, przykłady rekapitulacji eliminujących dyskomfort związany z popełnianiem błędów.

6. Taksonomia Blooma, Krathwohla – poziomy motywacji do nauki (sfera afektywna), cechy motywującej informacji zwrotnej, komunikaty amortyzujące niepowodzenia.

7. Diagnoza uzupełniająca – jak uwzględniać profil poznawczy dziecka i jednocześnie kształtować adekwatną samocenę u ucznia w spektrum – profil zdolności Gardnera, style uczenia a kolorowe pokoje, wzorzec poznawczy D. Markova, A. Powell.

8. Szkolna struktura współpracy nauczyciela przedmiotu, nauczyciela współorganizującego kształcenie ucznia w spektrum, wychowawcy i pedagoga -zweryfikowane standardy współpracy, przydział zadań. Niespodzianka metodyczna – Zapomnij, że jesteś w klasie i ucz się części mowy oglądając Jasia Fasolę.

 

Formy szkolenia: wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia warsztatowe – arkusze zadaniowe dla każdego uczestnika, modelowanie przez prowadzącego wybranych metod i form pracy z uczniem w spektrum, lekcja pokazowa z wybranego przedmiotu

 

Czas trwania: 18 godzin dydaktycznych

 

Liczba uczestników: do 25 osób

 

Prowadząca: Dorota Rzepczyńska

 

Cena szkolenia: 685,00 zł

 

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • 00

  minut

 • 00

  sekund

Data

18 - 19 maj 2024

Koszt

685.00zł

Organizator

Fundacja Synapsis