Trening umiejętności społecznych w pracy z osobami w spektrum autyzmu (online)

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów, którzy pracują z wysokofunkcjonującymi osobami z autyzmem lub zespołem Aspergera.

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia treningu umiejętności społecznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, komunikującymi się werbalnie.

Warunki kwalifikacji:

Zapraszamy na szkolenie specjalistów, którzy ukończyli Szkolenie dotyczące zespołu Aspergera lub szkolenie podstawowe z wiedzy o autyzmie prowadzone przez Fundację SYNAPSIS (Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem lub Spektrum autyzmu (ASD). Wiedzieć, zrozumieć, pomóc) lub inne szkolenie o podobnym zakresie tematycznym i wymiarze godzinowym.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Wstęp: podstawowe informacje o deficytach w zakresie kontaktów i umiejętności społecznych u osób z autyzmem.

2. Przedstawienie różnych form pracy nad rozwijaniem umiejętności społecznych (m. in. Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina).

3. Zasady organizacji i cele terapeutyczne zajęć grupowych rozwijających umiejętności społeczne osób z autyzmem.

4. Grupa terapeutyczna TUS dla osób z autyzmem w różnym wieku – przykładowe scenariusze.

5. Tworzenie scenariuszy zajęć w podgrupach.

6. Ćwiczenia w prowadzeniu zajęć rozwijających umiejętności społeczne.

7. Profilaktyka i strategie postępowania w przypadku trudnych zachowań uczestników grupy.

Formy szkolenia: wykłady, warsztaty

Czas trwania: 19 godzin dydaktycznych

sobota: 9:00-17:30, niedziela: 9:00-15:30

Liczba uczestników: do 24 osób

Prowadzące:

dr Paulina Brewczyńska-Wasiak – doktor nauk o kulturze fizycznej, fizjoterapeutka, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z ASD zdobywała w Ośrodku dla Osób z Autyzmem „Effatha“ pracując w Poradni i Szkole Specjalnej. Od 2014 roku współpracuje z Ośrodkiem i Terapeutycznym Przedszkolem Fundacji SYNAPSIS prowadząc indywidualne zajęcia fizjoterapeutyczne, zajęcia terapeutyczne oraz zajęcia grupowe TUS. Należy do interdyscyplinarnego zespołu specjalistów zajmujących się wczesną diagnostyką całościowych zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku od 8 do 24 miesięcy. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz staż terapeutyczny. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w specjalistycznych kursach, szkoleniach i konferencjach związanych z tematyką ASD oraz fizjoterapii.
mgr Magdalena Nowina-Konopka – psycholog, koordynator stażu terapeutycznego, trener. Ukończyła dwuletni staż terapeutyczny prowadzony przez Fundację SYNAPSIS, liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym dwuletnie Studium Pomocy Osobom Autystycznym i ich Rodzinom prowadzone przez Fundację SYNAPSIS. Od 1999 r. pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi) oraz ich rodzicami prowadząc konsultacje, zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach. Należy również do zespołu diagnostycznego. Prowadzi diagnozy nozologiczne oraz funkcjonalne, współpracuje z rodzicami osób ze spektrum. Od 2007 r. należy do zespołu trenerów, prowadzi szkolenia, warsztaty i staż terapeutyczny.
 

Cena szkolenia: 575,00 zł

UWAGA! Dla chętnych istnieje również możliwość uzyskania dodatkowego certyfikatu potwierdzającego zdobycie wiedzy wymaganej do prowadzenia treningu umiejętności społecznych. Warunkiem otrzymania certyfikatu będzie uzyskanie pozytywnego wyniku z testu, który zostanie rozesłany uczestnikom po zakończonym szkoleniu.

 

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Terminarz szkoleń

 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • 00

  minut

 • 00

  sekund

Data

23 - 24 lis 2024

Koszt

575.00zł

Organizator

Fundacja Synapsis