Ubezwłasnowolnienie osób ze spektrum autyzmu. Teoria i praktyka. (online)

Szkolenie dotyczy regulacji prawnych dotyczących ubezwłasnowolnienia w Polsce. O czym nie wiemy podejmując decyzje o ubezwłasnowolnieniu osoby.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest do rodziców, opiekunów faktycznych oraz profesjonalistów, którzy pracują z osobami ze spektrum autyzmu.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

Część I

  1. Czym jest ubezwłasnowolnienie i jego umocowanie w polskim prawie?
  1. Rodzaje ubezwłasnowolnienia i jego różnice.
  2. Kim jest kurator i opiekun prawny, jak jest wybierany.
  3. Co należy do zadań osoby podejmującej się sprawowania funkcji kuratora i opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej?

Część II

  1. Studium przypadku: Wyjaśnienia dotyczące indywidualnych sytuacji z zakresu objętego tematyką wykładu.

 WYMIAR CZASOWY SZKOLENIA:

Szkolenie prowadzone jest w formie online i składa się z II części

Część I – wykład trwa jeden dzień (5 godzin dydaktycznych)
dnia 8 stycznia 2021 roku od godz. 10:00 do godz. 14:00

Cześć II – studium przypadku (1 godzina dydaktyczna)
dnia 13 stycznia 2021 roku w godz. 10:00 do godz. 15:00 po indywidualnym ustaleniu

OSOBA PROWADZĄCA:

Beata Szynkaruk – prawnik Fundacji SYNAPSIS od 8 lat oraz mediator wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, absolwentka studiów prawniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł magistra obojga praw oraz licencjat prawa kanonicznego, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, kierunku Rachunkowość i Podatki,  ukończyła specjalistyczne szkolenia w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie.

Na podstawie autorskich materiałów szkoleniowych – prowadzi szkolenia i warsztaty, posiada staż pracy z rodzinami zastępczymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz jako przewodnicząca rady nadzorczej AMP ACTIVE Fundacji wspierającej rozwój osób niepełnosprawnych. Jednocześnie prowadzi prywatną praktykę, pracuje jako prawnik w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz wykładowca w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie i Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Olsztynie .

FORMA I CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:

wykład – 5 godz. dydaktycznych
warsztat – 1 godz. dydaktyczna

Szkolenie odbywać się będzie w wersji webinarowej przy użyciu jednej z nowoczesnych platform. Do wzięcia udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu min. 1Mbit (ew. tablet lub telefon) ze słuchawkami lub głośnikami, mikrofonem oraz opcjonalnie kamerą. Przed szkoleniem uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne informacje techniczne.

OPŁATA:

Część I teoretyczna:    150 zł / osobę

Część II praktyczna:    80 zł / osobę

Opłata za pełen cykl szkolenia: 230 zł / osobę

ZGŁOSZENIA

Data

08 sty 2021
Expired!

Czas

10:00 - 14:00