Warsztaty M-CHAT-R – webinar

M-CHAT-R/F jest darmowym, dwustopniowym narzędziem przesiewowym stosowanym w celu oceny ryzyka wystąpienia u dziecka (16-30 miesięcy) zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów i innych specjalistów zajmujących się rozwojem dziecka do 3 roku życia.

Zakres tematyczny szkolenia:
– co powinno niepokoić w rozwoju małego dziecka?
– narzędzie M-CHAT-R/F jako skuteczna metoda monitorowania u dzieci zaburzeń w kierunku ASD
– narzędzie M-CHAT-R/F – omówienie narzędzia i programu online
– procedura weryfikacyjna M-CHAT-F w praktyce
– jak przekazywać rodzicom wyniki badania?

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

(3 godziny dydaktyczne wykładu do obejrzenia przed sesją online + 3 godziny dydaktyczne sesji online w czasie rzeczywistym)

Prowadząca:

Agata Bujnik – pedagog specjalny, kierownik zespołu diagnostyczno-konsultacyjnego w Zespole Badabada. Ukończyła roczne szkolenie z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem prowadzone przez Fundację SYNAPSIS oraz dwuletni staż terapeutyczny prowadzony przez Fundację SYNAPSIS, liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestniczyła w opracowywaniu szkoleń dotyczących tematyki autyzmu, m.in.: „Diagnoza małych dzieci (do 3 r.ż.)”. Od 15 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi i młodzieżą) prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe, należy również do zespołu diagnostycznego, prowadzi diagnozy nozologiczne oraz funkcjonalne, współpracuje z rodzicami osób ze spektrum. Od 12 lat należy do zespołu trenerów, prowadzi szkolenia, warsztaty i staż terapeutyczny. Od 2008 r. pracuje w zespole specjalistów zajmujących się wczesną diagnostyką całościowych zaburzeń rozwojowych (dzieci w wieku 8 – 24 miesięcy). Ukończyła szkolenia uprawniające do prowadzenia badań klinicznych i naukowych przy pomocy narzędzia ADOS – 2.

Cena szkolenia: 210,00 zł

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Terminarz szkoleń

 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • 00

  minut

 • 00

  sekund

Data

25 paź 2024

Czas

17:00 - 19:00

Koszt

210.00zł

Organizator

Fundacja Synapsis