IPET

Uczeń w spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej – od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do realizacji IPETu (online)

Grupa docelowa

nauczyciele szkół ogólnodostępnych, zainteresowani nauczyciele, terapeuci, rodzice

Formy szkolenia

prezentacja multimedialna, wykład, elementy warsztatowe, praca własna

Cele szkolenia

 • zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi organizacji kształcenia specjalnego dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej;
 • przybliżenie sylwetki ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej;
 • zapoznanie ze specyfiką zapisów orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • przedstawienie zawartości dokumentów WOPFU I IPET;
 • konstruowanie przykładowych dokumentów WOPFU i IPET.

 

Efekty szkolenia

po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • umiał wskazać akty prawne regulujące organizację kształcenia specjalnego dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej;
 • znał cechy charakterystyczne ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej;
 • potrafił analizować zawartość orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla ucznia ze spektrum autyzmu;
 • znał zasady konstruowania dokumentów WOPFU i IPET i potrafił je wykorzystać w działaniach praktycznych.

 

Zakres tematyczny

 • Podstawy prawne organizacji kształcenia specjalnego dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej.
 • Charakterystyka ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej.
 • Przykładowy katalog form i metod pracy z uczniem ze spektrum autyzmu na wybranych lekcjach.
 • Analiza przykładowych dokumentów ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, WOPFU, IPET.
 • Ćwiczenia w konstruowaniu WOPFU i IPET.

 

Czas trwania

10 h, w tym 2,5 godz. pracy własnej uczestnika: 2 spotkania: 7,5 h i 2,5 h

Notka o trenerze

Iwona Skrzypczyk-Gałkowska – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, wykładowca akademicki, doradca metodyczny z 15-letnim stażem, trener TUS. Autorka książki metodycznej, redaktorka książek naukowych, licznych artykułów naukowych, metodycznych i popularyzatorskich, programu nauczania oraz opracowań edukacyjnych w tekście łatwym do czytania i rozumienia.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metodyki nauczania języka polskiego oraz metodyki nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, głównie w zakresie szeroko pojętego dostosowania wymagań edukacyjnych, form, metod i sposobów pracy do indywidualnych potrzeb ucznia ze spektrum autyzmu.

Cena szkolenia: 340 zł

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Data

27 sie 2022 - 03 wrz 2022
Expired!

Koszt

340.00zł

Organizator

Fundacja Synapsis