Zwracamy się z gorącą prośbą do rodziców o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety.

Pozyskane w ten sposób opinie i wnioski będą wskazówką do opracowania nowego szkolenia Fundacji SYNAPSIS, dotyczącego komunikacji oraz wspierania rodzin w sytuacji okołodiagnostycznej. Szkolenie będzie adresowane do szerokiego grona diagnostów (psychologów, pedagogów, terapeutów), dlatego zależy nam, aby byli Państwo współtwórcami jego programu.

Bardzo dziękujemy za pomoc!

ANKIETA