Pomoc PFRON w związku z epidemią koronawirusa

W związku z wystąpieniem w Polsce zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami...

Podziękowania dla Fundacji SYNAPSIS

W związku z obchodzonym 2 kwietnia Światowym Dniem Świadomości Autyzmu Fundacja SYNAPSIS otrzymała podziękowania z rąk Pana Pawła Wdówika, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych za...