Zmiana godzin dyżuru psychologicznego

Informujemy, że od lipca br. uległy zmianie godziny dyżuru telefonicznego w ramach poradnictwa psychologicznego. Zapraszamy do kontaktu w każdy piątek, w godzinach 14.00-18.00.    

Raport Najwyższej Izby Kontroli

Raport opublikowany przez Najwyższą Izbę Kontroli wskazuje na wyraźny wzrost liczby dzieci z diagnozą autyzmu. W roku szkolnym 2018/2019 z kształcenia specjalnego w szkołach i przedszkolach korzystało 54,4 tys. dzieci z ASD, co oznacza, że autyzm lub zespół Aspergera...

Praca dla osoby z autyzmem lub zespołem Aspergera

Zakład Aktywności Zawodowej Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS zatrudni pracownika z autyzmem lub zespołem Aspergera. Oferta pracy skierowana jest do dorosłych osób z autyzmem lub zespołem Aspergera. Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS jest jedną z placówek działających...