Fundacja SYNAPSIS poszukuje trenera pracy.

Miejsce pracy: Zakład Aktywności Zawodowej „Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS” z siedzibą w Wilczej Górze pod Warszawą (zapewniamy dojazd autokarem pracowniczym z przystanku metro Wilanowska)

Więcej o nas: sklep.pracowniasynapsis.pl

Wymagania:
• Ukończone lub rozpoczęte studia na kierunkach psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna
• Dyspozycyjność pracy w pełnym wymiarze
• Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, gotowość do pracy z osobami z autyzmem
• Kreatywność, pomysłowość w organizowaniu zajęć

Mile widziane:
• umiejętność przygotowania i prowadzenia zajęć grupowych i doświadczenie w tym zakresie
• doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami w spektrum autyzmu i osobami z innymi niepełnosprawnościami
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu treningu samodzielności, aktywizacji zawodowej i społecznej
• zainteresowania artystyczne, zdolności manualne

Zakres obowiązków :
• wspieranie dorosłych osób z autyzmem w wykonywanej przez nich pracy w pracowniach
• konstruowanie oraz realizacja Indywidualnych Planów Terapeutycznych
• przygotowywanie i prowadzenie zajęć grupowych
• przygotowywanie i prowadzenie zajęć indywidualnych
• współpraca z rodzicami/opiekunami
• ścisła współpraca z innymi członkami zespołu
• prowadzenie dokumentacji merytorycznej
• udział w zebraniach zespołu

Oferujemy:
• zatrudnienie na umowę o pracę
• ciekawą i odpowiedzialną pracę
• zdobycie doświadczenia w pracy z dorosłymi osobami w spektrum autyzmu
• szkolenia z podstaw wiedzy na temat spektrum autyzmu
• transport do miejsca, w którym znajduje się ośrodek oraz transport w drodze powrotnej służbowym autokarem
• pracę w największej i jednej z najprężniej działających w Polsce organizacji pozarządowych, zajmującej się problematyką autyzmu

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (CV) do 31.04.2024 r. na adres: rekrutacja@synapsis.org.pl, w tytule maila wpisując: Trener Pracy

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).