Zapraszamy rodziców zaniepokojonych rozwojem swoich dzieci (0-5 lat) do skorzystania z teleporady w formie konsultacji telefonicznych lub online. Teleporady prowadzone są przez specjalistów Fundacji SYNAPSIS, mających doświadczenie w pracy z małymi dziećmi.

Ze względu na to, że działania te realizowane są w ramach kontraktu z NFZ, skorzystanie z nich wymaga wypełnienia ankiety zawierającej dane niezbędne do zarejestrowania w systemie. Po odesłaniu wypełnionej ankiety skontaktuje się z Państwem pracownik Recepcji Ośrodka Fundacji SYNAPSIS celem umówienia terminu teleporady.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA