Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy z instytucjami kultury i ośrodkami badawczymi z Europy realizuje projekt SPEKTRUM. Jego ideą jest wypracowanie strategii, dzięki której muzea w Polsce staną się miejscem bardziej przyjaznym osobom ze spektrum autyzmu.

Częścią działań projektowych jest analiza obecnej oferty edukacyjnej i dostępności instytucji kultury w Polsce dla widzów ze spektrum autyzmu poprzez ankietę. Badanie umożliwi poznanie dobrych praktyk, a także pomoże w opracowaniu narzędzi dla muzeów do wdrażania nowych rozwiązań.

Odpowiedzi można udzielać do 15 maja 2021 roku.

ANKIETA DLA INSTYTUCJI/ORGANIZACJI

ANKIETA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Krakowie.