Zespół badawczy z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem prof. dr hab. Ewy Pisuli zwraca się z prośbą o udział w badaniu nad postrzeganiem autyzmu i sytuacji osób z autyzmem w Polsce.

W badaniu mogą wziąć udział osoby, które mają diagnozę autyzmu, członkowie ich rodzin, przyjaciele, wolontariusze, profesjonaliści pracujący na rzecz osób z autyzmem, studenci, a także osoby, które o autyzmie wiedzą niewiele i mają mały kontakt z tą problematyką. Istotne jest poznanie różnych punktów widzenia, aby móc lepiej zrozumieć sytuację społeczną osób z autyzmem.

Badanie jest anonimowe – nikt, włącznie z zespołem badawczym, nie będzie mógł zidentyfikować uczestników badania, ani powiązać ankiet z konkretnymi osobami. W każdej chwili można wycofać się z badania, choć pełne dane będą miały znacznie większą wartość naukową. Przeciętny czas wypełnienia ankiety to 25-30 minut.

Raport prezentujący wyniki badania zostanie opublikowany na stronie Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (planowany termin to lipiec 2021).

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z badaniem prosimy kierować na adres: ewa.pisula@psych.uw.edu.pl.

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i prosimy o przejście do ANKIETY