W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień 2022) zapraszamy do udziału w bezpłatnych badaniach testowych dla dzieci i młodzieży z diagnozą spektrum autyzmu potwierdzoną odpowiednimi dokumentami.

 

Badania odbywają się w ramach kontraktu NFZ, w miarę dostępności miejsc. Wykonywane są przez psychologów Fundacji SYNAPSIS z wieloletnim doświadczeniem w diagnozie oraz terapii osób z autyzmem.

 

Ostateczną decyzję o możliwości podjęcia badania podejmuje psycholog po rozmowie z rodzicami.

 

Zgłoszenia są przyjmowane w recepcji Ośrodka Fundacji SYNAPSIS – osobiście lub pod numerem telefonu: 22 825 87 30.