W związku z realizacją projektu Fundacja SYNAPSIS poszukuje pracownika na stanowisko koordynator projektu.

Miejsce pracy: Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3 Warszawa, www.synapsis.org.pl

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w zarządzaniu i koordynowaniu projektów w ramach dotacji z UE, PFRON itp.
 • biegła obsługa generatorów
 • znajomość aktualnych wytycznych dotyczących realizacji projektów UE, PFRON, Erasmus itp.
 • doświadczenie w pozyskiwaniu projektów z funduszy UE
 • doświadczenie w koordynacji zespołem projektowym
 • umiejętność koordynowania kilku zadań jednocześnie

 

Zadania:

 • koordynacja płynnej realizacji projektu i jego spójności ze strukturami Fundacji SYNAPSIS
 • reprezentowanie projektu w bieżących kontaktach z Instytucjami Współpracującymi, uczestnikami
 • prowadzenie dokumentacji projektu zgodnie z wytycznymi jednostki finansującej
 • przygotowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji projektu
 • przygotowanie dokumentacji formalnej projektu oraz jej archiwizacja zgodnie z wymogami jednostki finansującej
 • współpraca ze służbami finansowymi projektu
 • kontrola jakości zadań pod kątem rezultatów projektu
 • koordynacja zespołu w zakresie realizacji zadań projektu
 • ścisła współpraca z pracownikami projektu i Fundacją SYNAPSIS
 • regularna sprawozdawczość etapów realizacji projektu przed zespołem projektowym

 

Oferujemy:

 • pracę w niepełnym etacie/umowy cywilnoprawne itp.
 • narzędzia do pracy: służbowy telefon i laptop.

Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń na adres: rekrutacja@synapsis.org.pl w tytule maila wpisując Koordynator projektów.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.