Przedstawicielka Fundacji SYNAPSIS, wraz z innymi reprezentantami organizacji pozarządowych i osobami z niepełnosprawnościami oraz przedstawicielami podmiotów zajmujących się dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z branży architektonicznej, wzięła udział w pierwszej edycji Forum Dostępności, które odbyło się w dniach 13-14 listopada 2023 roku w Poznaniu.

Spotkania w ramach Forum Dostępności poświęcone były m.in. projektowaniu uniwersalnemu, dostępności architektonicznej, wyzwaniom związanym ze zmianami prawnymi i społecznymi oraz kierunkom rozwoju projektowania architektury i produktów dostępnych dla wszystkich. Goście reprezentujący świat badań, demografii, architektury i technologii wspólnie rozmawiali na tematy związane z dostępnością i potrzebami człowieka w zmieniającej się rzeczywistości.

Dzięki uczestnictwu w Forum Dostępności kadra Fundacji SYNAPSIS miała możliwość zapoznać się z aktualnymi trendami w myśleniu o zwiększaniu dostępności obiektów, projektowaniu uniwersalnym, nowych technologiach, rozwiązaniach ułatwiających dostępność przestrzeni i usług oraz zmianach w przepisach prawa.

Więcej o Forum Dostępności:
https://forumdostepnosci.com.pl/pl/

 

Logo Active Citizens

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.