W związku z realizacją projektu poszukujemy pracownika na stanowisko koordynatora projektu.

Miejsce pracy: ul. Ondraszka 3, Warszawa.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w zarządzaniu i koordynowaniu projektów w ramach dotacji z UE, PFRON itp.,
 • biegła obsługa generatorów,
 • biegła znajomość j. angielskiego,
 • znajomość aktualnych wytycznych dotyczących realizacji projektów UE, PFRON, Erasmus itp.,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu projektów z funduszy UE,
 • doświadczenie w koordynacji zespołem projektowym,
 • umiejętność koordynowania kilku zadań jednocześnie.

Zadania:

 • Koordynacja płynnej realizacji projektu i jego spójności ze strukturami Fundacji SYNAPSIS,
 • Reprezentowanie projektu w bieżących kontaktach z Instytucjami Współpracującymi, uczestnikami,
 • Prowadzenie dokumentacji projektu zgodnie z wytyczni jednostki finansującej,
 • Przygotowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji projektu,
 • Przygotowanie dokumentacji formalnej projektu oraz jej archiwizacja zgodnie z wymogami jednostki finansującej,
 • Współpraca ze służbami finansowymi projektu,
 • Kontrola jakości zadań pod kątem rezultatów projektu,
 • Koordynacja zespołu z w zakresie realizacji zadań projektu,
 • Ścisła współpraca z pracownikami projektu i Fundacją SYNAPSIS,
 • Współpraca z Liderem i Partnerami,
 • Regularna sprawozdawczość etapów realizacji projektu przed zespołem projektowym.

 

Oferujemy:

umowę o pracę (okres próbny 3 miesięcy), narzędzia pracy: służbowy telefon i laptop

Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń na adres: rekrutacja@synapsis.org.pl w tytule maila koordynator projektów.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.