24 października 2020 r. w godz. 9.30-14.30 w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie odbędą się warsztaty pn. Rodzinna akademia przedsiębiorczości – warsztaty tematyczne związane z pobudzeniem przedsiębiorczości osób ze spektrum autyzmu. Ich celem jest aktywizacja zawodowa osób z ASD.

Tematyka warsztatów:

  1. Jakie potrzeby osób z ASD zaspokaja praca?
  2. Jak w codziennym życiu ćwiczyć umiejętności u osób z ASD potrzebne w pracy?
  3. Czym dla człowieka jest praca?
  4. Czy wszystkie osoby z ASD mogą pracować?
  5. Jak postrzegają pracę osoby z ASD?
  6. Jak przygotować dzieci i młodzież z ASD do pracy?
  7. Jak zbudować infrastrukturę potrzebną do przygotowania do pracy osób z ASD?
  8. Prezentacja filmu o Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS w Wilczej Górze oraz filmu „Mój pierwszy dzień w pracy” o funkcjonowaniu w pracy osoby z zespołem Aspergera.

Fundacja SYNAPSIS jest patronem wydarzenia.