29 listopada 2023 roku w Warszawie odbył się IX Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. W wydarzeniu udział wzięły dwie prawniczki Fundacji SYNAPSIS razem z samorzecznikiem w spektrum autyzmu z Forum Samorzeczników Fundacji SYNAPSIS. Poza tym na spotkaniu obecne były osoby z niepełnosprawnościami i członkowie ich rodzin oraz osoby działające na rzecz OzN, w tym przedstawiciele administracji i organizacji pozarządowych.

Kongres dotyczył kondycji ruchu osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Kluczową częścią były zorganizowane równolegle trzy sesje poświęcone aktualnym dylematom reprezentacji i specyficznym potrzebom oraz sytuacji poszczególnych grup:

  • Sesja 1. „Nic o nas bez nas – jak wzmocnić głos self-adwokatów?”
  • Sesja 2. „Poza systemem – osoby z niepełnosprawnościami szczególnie wykluczone”
  • Sesja 3. „Prymat woli osoby z niepełnosprawnością – dylematy codzienności i systemu”

Przedstawicielki Fundacji SYNAPSIS mówiły podczas nich m.in. o problemie przemocy wobec dziewczynek i kobiet z niepełnosprawnościami (w szczególności w spektrum autyzmu) oraz o możliwych konsekwencjach prawnych związanych ze zniesieniem ubezwłasnowolnienia.

Postulaty IX Kongresu, w tym postulaty z Konwentów regionalnych i tematycznych, dostępne są na stronie organizatora Kongresu – Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami:

https://pfon.org/aktualnosci/postulaty-ix-kongresu-osob-z-niepelnosprawnosciami/

       

 

Logo Active Citizens

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.