19 października 2023 r. odbyło się w Warszawie spotkanie podsumowujące serię konsultacji społecznych projektów rozwiązań ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, organizowanych przez FIRR: „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce – dalsze wyzwania”.

W wydarzeniu wzięły udział dwie prawniczki Fundacji SYNAPSIS razem z dwoma samorzecznikami w spektrum autyzmu, którzy współtworzą Forum Samorzeczników Fundacji SYNAPSIS. Poza tym na spotkaniu obecni byli eksperci (współautorzy projektów rozwiązań ustawy wdrażającej Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce), inni przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach spotkania zostały zorganizowane warsztaty z podziałem na 3 bloki tematyczne:
1. Godność, podmiotowość, przeciwdziałanie dyskryminacji – wybrane propozycje zmian w prawie
2. Mieszkanie, budżet osobisty, wsparcie w środowisku lokalnym – nowe elementy systemu wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami
3. Zdrowie, zatrudnienie, dostępność – rozbudowa mechanizmów wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami

Każdy z nich składał się z prezentacji propozycji rozwiązań przez ekspertów, dyskusji w grupach oraz podsumowania pracy w grupach. Reprezentacja Fundacji SYNAPSIS zgłosiła zastrzeżenia do proponowanych rozwiązań w zakresie zatrudnienia oraz mieszkalnictwa i WSM.

Więcej o spotkaniu podsumowującym konsultacje:
https://firr.org.pl/konwencja-onz-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-w-polsce-dalsze-wyzwania-spotkanie-podsumowujace-konsultacje-spoleczne/

Logo Active Citizens

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.