Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. Tadeusza Gałkowskiego, psychologa, wykładowcy akademickiego, autora wielu publikacji naukowych i wybitnego eksperta w tematyce autyzmu, przyjaciela naszej Fundacji.

Profesor Gałkowski pełnił funkcję prodziekana Wydziału Psychologii UW, Kierownika Katedry Psychologii Rozwoju i Edukacji Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Pan Profesor był niezwykle ciepłym i życzliwym człowiekiem i społecznikiem. To dzięki niemu powstało Krajowe Towarzystwo Autyzmu i Polski Komitet Audiofonologii. Przez całe swoje życie pracował na rzecz zmiany podejścia do osób ze spektrum w Polsce. Wychował tysiące studentów i doktorantów. Był nauczycielem wielu z nas.

My wszyscy – osoby z autyzmem, ich rodziny, wszyscy działający na rzecz osób z ASD ponieśliśmy ogromną stratę.

Pogrążonym w żalu po odejściu Pana Profesora wyrazy głębokiego współczucia składa Zespół Fundacji SYNAPSIS.