W związku z obchodzonym 2 kwietnia Światowym Dniem Świadomości Autyzmu Fundacja SYNAPSIS otrzymała podziękowania z rąk Pana Pawła Wdówika, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych za swoją wieloletnią działalność na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin. Bardzo dziękujemy i również liczymy na owocną współpracę.