Polityka ochrony małoletnich w Fundacji SYNAPSIS

„Fundacja SYNAPSIS we wszystkich swoich działaniach kieruje się dobrem dziecka i działa w jego najlepszym interesie.” – oto pierwszy punkt ważnego dokumentu przyjętego przez naszą Fundację w dniu 1 lipca.
2024 to rok, w którym w polskich placówkach oświatowych, opiekuńczych, medycznych, sportowych, artystycznych i wielu innych są wprowadzane standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.
Standardy te to wewnętrzne zasady i procedury, które mają sprawić, że dzieci będą otoczone parasolem bezpieczeństwa i uwagą, a pracownicy będą odpowiednio reagowali na każdy przejaw ich krzywdzenia.
Dokument oraz jego wersja skrócona, dostosowana do potrzeb naszych małoletnich podopiecznych, są dostępne na naszej stronie: