W ramach programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2022” współfinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej poszukujemy osób gotowych podjąć pracę w charakterze opiekuna osoby niepełnosprawnej w spektrum autyzmu.

Oferujemy:

  • zatrudnienie na umowę zlecenie
  • wsparcie merytoryczne i organizacyjne
  • elastyczne godziny pracy
  • wynagrodzenie uzależnione od liczby przepracowanych godzin

Wymagania:

  • potwierdzone kwalifikacje pozwalające świadczyć wsparcie osobie z niepełnosprawnością np. wykształcenie pielęgniarskie, kurs opiekuna domowego, opiekuna osoby niepełnosprawnej, asystenta osoby z niepełnosprawnością lub co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom z niepełnosprawnością
  • wykształcenie co najmniej średnie
  • dobry stan zdrowia
  • umiejętność budowania relacji i komunikacji w kontakcie z rodziną podopiecznego
  • dyspozycyjność i operatywność

Opieka dotyczyć będzie dziecka do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osoby powyżej 16 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Praca w Warszawie lub okolicach.

Jeśli chcesz pomóc osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom skontaktuj się z nami drogą mailową: opieka@synapsis.org.pl.

Najlepiej, jeśli od razu prześlesz nam swoje CV potwierdzające Twoje kwalifikacje!