W ramach programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2023, realizowanego w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, poszukujemy osób gotowych podjąć pracę w charakterze opiekuna osoby z niepełnosprawnościami w spektrum autyzmu.

Oferujemy:

  • zatrudnienie na umowę zlecenie
  • wsparcie merytoryczne i organizacyjne
  • elastyczne godziny pracy
  • wynagrodzenie uzależnione od liczby przepracowanych godzin

 

Wymagania:

  • potwierdzone kwalifikacje pozwalające świadczyć wsparcie osobie z niepełnosprawnościami, np. wykształcenie pielęgniarskie, kurs opiekuna domowego, opiekuna osoby z niepełnosprawnościami, asystenta osoby z niepełnosprawnościami lub co najmniej półroczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom z niepełnosprawnościami, doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom w spektrum autyzmu
  • wykształcenie co najmniej średnie
  • dobry stan zdrowia
  • umiejętność budowania relacji i komunikacji w kontakcie z rodziną podopiecznego
  • dyspozycyjność i operatywność

Opieka dotyczyć będzie dziecka do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osoby powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Praca w Warszawie lub okolicach.

Jeśli chcesz pomóc osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom skontaktuj się z nami drogą mailową. Prześlij CV na adres mailowy: opieka@synapsis.org.pl