W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce i Europie, zaleceniami ze strony służb sanitarnych oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, powołując się na art.VII pkt.4 Regulaminu konferencji Trening społeczny dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Zarząd Fundacji SYNAPSIS zdecydował o przeniesieniu konferencji na początek grudnia 2020 roku. Konferencja w nowym terminie zostanie poszerzona o dodatkowe moduły tematyczne i będzie trwać 2 dni.
 
Osobom, które opłaciły już uczestnictwo w konferencji zostaną zwrócone pieniądze.
O nowym terminie wydarzenia poinformujemy niezwłocznie. Liczymy na Państwa zrozumienie i mamy nadzieję na spotkanie w grudniu!

Zespół Fundacji SYNAPSIS