Fundacja SYNAPSIS wyraża stanowczy sprzeciw wobec kampanii Fundacji JiM „Autyzm. Odmień moją historię”.

Od ponad 30 lat działamy na rzecz osób ze spektrum autyzmu i ich bliskich. W ciągu tych lat przeprowadziliśmy wiele kampanii społecznych i edukacyjnych, starając się łamać bariery i stereotypy w mówieniu i spostrzeganiu osób  będących w spektrum. Wiemy, że nie jest to łatwe i że często bardzo trudno jest ująć w przekazie całą różnorodność osób z autyzmem. Zdajemy sobie także sprawę, jak trudno jest pozyskać środki finansowe na działalność, w tym na diagnozę i terapię, a także na informowanie i edukowanie społeczeństwa w tematyce autyzmu. Jednak zdecydowanie sprzeciwiamy się kampaniom powielającym stereotypy na temat osób z autyzmem oraz wykorzystującym szantaż emocjonalny. Uważamy je za szkodliwe i nieetyczne.

Tym samym przyłączamy się do apelu Fundacji Prodeste o wstrzymanie kampanii JiM w takiej postaci i opublikowanie treści, pokazujących osoby ze spektrum autyzmu w innym świetle.

Apel można podpisać TUTAJ