Ambulatoryjny Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny Fundacji SYNAPSIS prowadzi staż logopedyczny, przygotowujący do pracy małymi dziećmi i dziećmi w wieku przedszkolnym.

Staż przeznaczony jest dla studentów i absolwentów logopedii. Osoby zainteresowane stażem prosimy o przesłanie CV na adres: a.jadach@synapsis.org.pl.

Staż trwa od października 2018r. do grudnia 2019r. Podczas stażu logopedycznego zapewniamy szkolenie teoretyczne oraz praktyczne.

Termin zgłoszeń do 15.09.2018.

Szkolenie teoretyczne obejmuje:

dwudniowe szkolenie podstawowe: „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”,
13 spotkań stażowych logopedycznych (1 spotkanie w miesiącu, w sobotę)
kilka spotkań stażowych o tematyce terapeutycznej
Forma spotkań stażowych: wykłady, warsztaty, prezentacje.

Szkolenie teoretyczne trwa 40 godzin i dotyczy następujących zagadnień:

Prawidłowy rozwój komunikowania się i mowy a rozwój komunikowania się i mowy u dzieci ze spektrum autyzmu.
Trudności w zakresie kompetencji komunikacyjnych i językowych u dzieci z nierozwiniętym językiem mówionym i u dzieci z mową w trakcie rozwoju.
Obserwacja logopedyczna dziecka z autyzmem.
Strategie postępowania logopedycznego u dziecka z nierozwiniętym językiem mówionym oraz u dziecka z mową w trakcie rozwoju.
Budowanie kompetencji językowych u dzieci ze spektrum autyzmu z rozwiniętą mową.
Studium przypadków (terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu).
Szkolenie praktyczne trwa 50 godzin i obejmuje:

Udział w konsultacjach logopedycznych dzieci ze spektrum autyzmu
Obserwacja zajęć logopedycznych z dziećmi ze spektrum autyzmu na terenie Ośrodka i Przedszkola SYNAPSIS
Przeprowadzenie zajęć z dzieckiem ze spektrum autyzmu pod kierunkiem superwizora- logopedy na terenie Ośrodka.
Praca z dzieckiem na terenie domu / placówki pod kierunkiem superwizora – logopedy w wymiarze 30 godzin.
Dodatkowo udział w diagnozie nozologicznej (wywiad z rodzicami, obserwacje diagnostyczne).
Warunkiem ukończenia stażu logopedycznego jest:

uczestnictwo w szkoleniu teoretycznym
uczestnictwo w szkoleniu praktycznym
prezentacja wniosków z samodzielnej pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
Staż logopedyczny jest dla uczestnika odpłatny – 210 zł miesięcznie.

Uruchomienie stażu nastąpi po zebraniu odpowiedniej ilości osób.