Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego zaprasza na spotkanie LIVE na Facebooku pt. „Tranzycja z edukacji do rynku pracy – doświadczenia Szkół Przysposabiających do Pracy”.

Termin: 20.02.2024 r. w godz. 19.00-20.30

Uczestnikami spotkania będą doświadczeni pedagodzy, nauczyciele i doradcy zawodowi związani ze szkołami przysposabiającymi do pracy.