W ramach współpracy Fundacji SYNAPSIS z Fundacją Pedra, 1 lutego 2023 roku w Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS w Wilczej Górze odbyła się wizyta studyjna włoskiej organizacji La Tartaruga Onlus, która zajmuje się osobami o obniżonej sprawności intelektualnej oraz osobami z niepełnosprawnością fizyczną. celu

Wizyta odbyła się w ramach projektu Erasmus+, którego celem jest m.in. zwiększenie innowacyjności metod stosowanych przez personel La Tartaruga Onlus oraz wsparcie organizacji w rozszerzaniu jej działań na skalę europejską. Dlatego w ramach mobilności przedstawiciele włoskiej organizacji zapoznają się z funkcjonowaniem zagranicznych organizacji współpracujących z osobami z niepełnosprawnościami.

Goście z organizacji La Tartaruga Onlus zostali oprowadzeni po Ośrodku w Wilczej Górze oraz uczestniczyli w zajęciach grupowych i zajęciach w pracowniach, podczas których pracownicy Fundacji SYNAPSIS podzielili się swoim doświadczeniem i odpowiedzieli na pytania. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim metod wykorzystywanych w pracy z osobami w spektrum autyzmu, ogólnej sytuacji dorosłych w spektrum autyzmu w Polsce i we Włoszech, a także wyzwań stojących przed rodzinami dorosłych osób w spektrum wymagających dużego wsparcia.

 

Logo Active Citizens

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.