Jak przygotować uczniów w spektrum autyzmu do egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty i maturalnego? (online)

UWAGA! SZKOLENIE ZOSTAŁO ODWOŁANE

 

DLA KOGO?

nauczyciele, nauczyciele współorganizujący kształcenie, pedagodzy, osoby zainteresowane uzupełniające wiedzę i umiejętności zawodowe, nauczyciele szkół podstawowych ogólnodostępnych

ZAKRES TEMATYCZNY:

  • Wybrane podstawy prawne organizacji egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty i maturalnego dla uczniów w spektrum autyzmu.
  • Funkcjonowanie uczniów w spektrum autyzmu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej a diagnoza i zalecenia w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • Przygotowanie uczniów w spektrum autyzmu do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, sposobów, form i metod pracy do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.
  • Analiza wybranych arkuszy egzaminu ósmoklasisty i maturalnego dla uczniów w spektrum autyzmu.

 

CZAS: 4 godziny dydaktyczne

FORMY: prezentacja multimedialna, wykład

PROWADZĄCA: dr Iwona Skrzypczyk-Gałkowska

CENA: 260,00 zł

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Data

23 mar 2024
Expired!

Czas

09:00 - 12:00

Koszt

260.00zł

Organizator

Fundacja Synapsis