Dwójka dzieci wykonuje ćwiczenie nauczyciela

„Pokonując samotność…”. Problemy z kształtowaniem się tożsamości u osób z autyzmem.

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów, którzy ukończyli kompleksowe szkolenia prowadzone przez Fundację SYNAPSIS (Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i Ich Rodzinom, Szkolenie Bazowe w ramach projektu Autyzm – Akademia dla NGO’s), ukończyli szkolenie podstawowe – I część lub szkolenie dotyczące Zespołu Aspergera.

Szkolenie prowadzone przez dwóch trenerów. Obejmuje jedną dwudniową sesję (19 godzin dydaktycznych). Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty, prezentacje.

Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych:

  • wprowadzenie: pojęcie tożsamości,
  • kształtowanie się tożsamości – podobieństwa i różnice miedzy osobami z autyzmem a osobami „neurotypowymi”,
  • mówić czy nie mówić, wiedzieć czy nie wiedzieć – świadomość bycia osobą z autyzmem w kontekście diagnozy i terapii,
  • informowanie o diagnozie autyzmu lub Zespołu Aspergera osoby zgłaszającej się na diagnozę – problemy merytoryczne i etyczne,
  • metody i techniki pracy nad kształtowaniem się poczucia tożsamości osób z autyzmem,
  • przedstawienie programu „Jestem wyjątkowy” P. Vermeulena,
  • grupa dla młodych dorosłych osób z autyzmem jako przykład pracy bezpośredniej nad problemem tożsamości – opracowanie scenariuszy.

Szkolenie prowadzone jest w siedzibie Fundacji SYNAPSIS oraz jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.

Koszt szkolenia organizowanego w siedzibie Fundacji SYNAPSIS wynosi 430 zł.

Wyślij zgłoszenie

Data

06 wrz 2019
Expired!

Koszt

430.00zł

Organizator

Fundacja Synapsis