rewalidacja

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów w spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej – Szkolenie ONLINE

Grupa docelowa

nauczyciele szkół ogólnodostępnych, zainteresowani nauczyciele, terapeuci, rodzice

Formy szkolenia

prezentacja multimedialna, wykład, elementy warsztatowe, praca własna

Cele szkolenia

 • zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi organizacji kształcenia specjalnego, w tym zajęć rewalidacyjnych, dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej;
 • rozpoznanie indywidulnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia ze spektrum autyzmu jako podstawa opracowania programu zajęć rewalidacyjnych;
 • opracowanie wzorcowych programów zajęć rewalidacyjnych;
 • przedstawienie zasad prowadzenia dokumentacji zajęć rewalidacyjnych;
 • prezentacja wybranych metod pracy na zajęciach rewalidacyjnych z uczniem ze spektrum autyzmu.

 

Efekty szkolenia

po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • umiał wskazać akty prawne regulujące organizację kształcenia specjalnego dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej;
 • potrafił rozpoznać indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej;
 • potrafił opracować program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia ze spektrum autyzmu;
 • znał zasady prowadzenia dokumentacji zajęć rewalidacyjnych;
 • znał wybrane metody pracy na zajęciach rewalidacyjnych z uczniem ze spektrum autyzmu.

 

Zakres tematyczny

 • Podstawy prawne organizacji kształcenia specjalnego dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej.
 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej.
 • Opracowanie programu zajęć rewalidacyjnych dla ucznia ze spektrum autyzmu.
 • Prowadzenie dokumentacji zajęć rewalidacyjnych z uczniem ze spektrum autyzmu.
 • Metodyka pracy rewalidacyjnej z uczniem ze spektrum autyzmu.

 

Czas trwania

10 h, w tym 2,5 h pracy własnej uczestnika: 2 spotkania: 7,5 h i 2,5 h

Notka o trenerze

Iwona Skrzypczyk-Gałkowska – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, wykładowca akademicki, doradca metodyczny z 15-letnim stażem, trener TUS. Autorka książki metodycznej, redaktorka książek naukowych, licznych artykułów naukowych, metodycznych i popularyzatorskich, programu nauczania oraz opracowań edukacyjnych w tekście łatwym do czytania i rozumienia.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metodyki nauczania języka polskiego oraz metodyki nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, głównie w zakresie szeroko pojętego dostosowania wymagań edukacyjnych, form, metod i sposobów pracy do indywidualnych potrzeb ucznia ze spektrum autyzmu.

 

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Data

21 maj 2022 - 04 cze 2022
Expired!

Koszt

340.00zł

Organizator

Fundacja Synapsis