Białe puzzle

SKUTECZNE WSPOMAGANIE I ZARZĄDZANIE ZACHOWANIEM UCZNIÓW W SPEKTRUM W GRUPIE SZKOLNEJ (STACJONARNIE)

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczycieli współorganizujących kształcenie, pedagogów, psychologów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków socjoterapii, świetlic terapeutycznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Techniki aktywnego słuchania w relacji z uczniem w spektrum jako podstawowe kompetencje umożliwiające stosowanie systemu logicznych konsekwencji (pytania otwarte, parafraza, odzwierciedlanie uczuć, komunikat ja).

2. Skrypt do rozmowy A. Pikasa z uczniem funkcjonującym w roli ofiary biernej, ofiary prowokującej, sprawcy.

3. Mechanizmy psychologiczne dotyczące motywów niewłaściwych zachowań uczniów w klasie – strategie błędnych celów, destrukcyjne i konstruktywne strategie przyciągania uwagi w kasie i sposoby reagowania nauczyciela.

4. Metody budowania kontraktu klasowego w oparciu o diagnozę zachowań niewłaściwych uczniów- metoda grupy nominalnej.

5. Systemy narastających logicznych konsekwencji pozytywnych i negatywnych wg modelu R. Dreikursa oraz procedura interwencji klasie oparta o technikę „Masz wybór”.

6. Behawioralno – poznawcze techniki interwencji w klasie w sytuacji ataku słownego ucznia, konfrontacji, zachowań odwetowych i łamania zasad klasowych z uwzględnieniem uczniów w spektrum.

7. Budowanie planu FAIR w oparciu o analizę zachowania ucznia w spektrum – metoda kodu zachowania jako narzędzie do weryfikowania hipotez, planowania akomodacji budowania strategii interwencyjnych i strategii reagowania.

 

Formy szkolenia: wykład, prezentacja multimedialna, materiał video z prowadzonych zajęć z uczniami, arkusze zadaniowe dla każdego uczestnika – techniki pracy w grupie, ćwiczenia warsztatowe – modelowanie przez prowadzącego wybranych interwencji na bazie trudnych sytuacji zaproponowanych przez uczestników szkolenia

 

Czas trwania: 2 dni warsztatów szkoleniowych po 7,5 h

 

Liczba uczestników: do 30 osób

 

Prowadząca: Dorota Rzepczyńska

 

Cena szkolenia: 640,00 zł

 

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Data

25 - 26 lis 2023
Expired!

Koszt

640.00zł

Organizator

Fundacja Synapsis