Spektrum autyzmu (ASD). Wiedzieć, zrozumieć, pomóc. (online)

BRAK MIEJSC W TYM TERMINIE

 

DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do specjalistów (pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, nauczyciele i in.) zaczynających pracę z osobą ze spektrum autyzmu lub chcących uporządkować i uaktualnić dotychczasową wiedzę na temat spektrum autyzmu (ASD).

ZAKRES TEMATYCZNY:
– co to jest spektrum autyzmu?
– różne podejścia do spektrum autyzmu (ASD),
– epidemiologia i etiologia ASD,
– charakterystyka funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu (trudności i mocne strony),
– specyfika funkcjonowania poznawczego i sensorycznego osób z ASD
– terapia i wspieranie osób w spektrum autyzmu,
– przykładowe sposoby wsparcia i kierunki pracy terapeutyczno-edukacyjnej.

CZAS: 13 godzin dydaktycznych (3 godziny dydaktyczne wykładów do obejrzenia przed sesją online + 10 godzin dydaktycznych sesji online w czasie rzeczywistym)

FORMY: wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, warsztaty.

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 24 osób

CENA: 390,00 zł

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Data

09 - 10 lut 2023
Expired!

Czas

09:00 - 17:15

Koszt

420.00zł

Organizator

Fundacja Synapsis