Dziewczynka układająca klocki

Szkolenie dotyczące Zespołu Aspergera (online)

DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów zainteresowanych problematyką zespołu Aspergera, pracujących lub planujących pracę z osobami z zespołem Aspergera.

Osoby, które ukończyły szkolenie mogą uczestniczyć w następujących szkoleniach specjalistycznych:

  • Trening umiejętności społecznych.
  • Zachowania trudne u osób w spektrum autyzmu.

Szkolenie prowadzi dwóch trenerów w oparciu o najnowszą wiedzę i własne doświadczenie w pracy z osobami z ZA.

ZAKRES TEMATYCZNY:

  • Omówienie kryteriów diagnostycznych ZA.
  • Omówienie specyfiki funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego osób z zespołem Aspergera.
  • Przedstawienie kwestionariuszy do diagnozy funkcjonalnej osób z ZA.
  • Omówienie funkcjonowania w szkole i problemów występujących na różnych etapach edukacji u dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera.
  • Omówienie wskazówek do pracy z dziećmi i młodzieżą z ZA na terenie szkoły.
  • Prezentacja obszarów terapii oraz głównych metod pracy z osobami z ZA.
  • Omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących pracy z rodziną osób z zespołem Aspergera.

CZAS: 19 godzin dydaktycznych (dwa dni)

FORMY: wykłady i warsztaty.

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 24 osób.

CENA: 549,00 zł

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Data

04 - 05 lis 2023
Expired!

Koszt

549.00zł

Organizator

Fundacja Synapsis