Fundacja SYNAPSIS w ramach partnerstwa organizacji pozarządowych AUTYZM NA MAZOWSZU realizuje akcję, która ma na celu zbadanie potrzeb mieszkaniowych osób w spektrum autyzmu. Naszym priorytetem jest zwrócenie uwagi rządzącym, że idea mieszkań wspomaganych oraz wspólnot domowych jest palącą i kluczową kwestią w kontekście zapewnienia osobom w spektrum autyzmu należytej opieki w sytuacji, gdy zabraknie wsparcia najbliższych, jak również umożliwienia im usamodzielnienia się.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu poprzez wypełnienie ANKIETY online. Ankieta jest skierowana do dorosłych osób w spektrum autyzmu oraz ich rodziców i opiekunów. Prosimy o wypełnienie tylko jednej ankiety odnośnie potrzeb jednej osoby (albo osoba w spektrum albo jej rodzic/opiekun).

W razie trudności z wypełnieniem ankiety online, istnieje również możliwość pobrania jej w wersji ANKIETA pdf. Wydrukowaną i wypełnioną wersję papierową należy dostarczyć do Fundacji SYNAPSIS bądź innej organizacji należącej do partnerstwa Autyzm na Mazowszu.

Termin składania ankiet: 4 grudnia 2023 r.

Wyniki zostaną przedstawione w Raporcie, który zostanie przedłożony samorządom. Dane liczbowe i jakościowe uzyskane z ankiet będą podstawą do rozmów z władzami w skali poszczególnych powiatów i całego województwa mazowieckiego.

Więcej o idei mieszkalnictwa wspomaganego mogą Państwo przeczytać w publikacji Mieszkalnictwo wspomagane jako źródło godnego życia i wolności osób ze spektrum autyzmu utworzonej w ramach projektu Azymut oraz w opracowaniu sporządzonym przez Porozumienie Autyzm Polska Koncepcja wspólnoty domowej dla dorosłych osób z autyzmem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: ankieta2023@synapsis.org.pl