W imieniu Porozumienia AUTYZM-POLSKA serdecznie zapraszamy na drugie webinarium z cyklu „AUTYZM POLSKA Wiedza, Doświadczenie, Inspiracje – Cykl Spotkań ze Specjalistami”.

Spotkanie pt. „Dlaczego osoby z ASD są takie różne – współwystępowanie innych zaburzeń” odbędzie się 12 marca 2021 roku o godzinie 18.00. 

Gościem specjalnym będzie dr n. med. Anna Rozetti – lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, który zajmuje się leczeniem zaburzeń występujących w tej grupie wiekowej (depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia zachowania, OCD), z dodatkowym wykształceniem w zakresie neuroterapii, logopedii oraz psychopedagogiki wieku dziecięcego z wieloletnią praktyką diagnostyczno-terapeutyczną w zakresie zaburzeń neurorozwojowych (zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD, tiki, niepełnosprawność intelektualna).

Od 2000 roku – założycielka i dyrektor Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu NAVICULA w Łodzi. Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Lekarz, pracujący w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Autorka wielu publikacji naukowych, głównie związanych z tematyką autyzmu.

ZAREJESTRUJ SIĘ!