Fundacja SYNAPSIS zatrudni psychologów i pedagogów specjalnych w Zakładzie Aktywności Zawodowej Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS z siedzibą w Wilczej Górze pod Warszawą.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki pedagogika specjalna, psychologia
 • dyspozycyjność pracy w pełnym wymiarze 
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, gotowość do pracy z osobami z autyzmem
 • kreatywność, pomysłowość w organizowaniu zajęć

Mile widziane:

 • umiejętność przygotowania i prowadzenia zajęć grupowych i doświadczenie w tym zakresie
 • doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami w spektrum autyzmu i osobami z innymi niepełnosprawnościami
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu treningu samodzielności, aktywizacji zawodowej i społecznej
 • zainteresowania artystyczne lub sportowe

Zakres obowiązków :

 • wspieranie dorosłych osób z autyzmem w wykonywanej przez nich pracy w pracowniach
 • konstruowanie oraz realizacja Indywidualnych Planów Terapeutycznych
 • przygotowywanie i prowadzenie zajęć grupowych
 • przygotowywanie i prowadzenie zajęć indywidualnych
 • współpraca z rodzicami/opiekunami
 • ścisła współpraca z innymi członkami zespołu
 • prowadzenie dokumentacji merytorycznej
 • udział w zebraniach zespołu

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę
 • zdobycie doświadczenia w pracy z dorosłymi osobami w spektrum autyzmu
 • szkolenia z podstaw wiedzy na temat spektrum autyzmu
 • transport do miejsca, w którym znajduje się ośrodek oraz transport w drodze powrotnej służbowym autokarem (dojazd ten wliczany jest do czasu pracy)
 • pracę w największej i jednej z najprężniej działających w Polsce organizacji pozarządowych, zajmującej się problematyką autyzmu

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń: CV oraz skanu podpisanej informacji dotyczącej RODO na adres: k.rataj@synapsis.org.pl

W temacie maila prosimy wpisać „Rekrutacja_trener_pracy imię i nazwisko”.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.