Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z rosnącą inflacją, planowanymi przez rząd w nadchodzącym roku, a także już wprowadzonymi przez dostawców usług podwyżkami cen, od 1 stycznia 2022 roku będą obowiązywały nowe ceny usług świadczonych w Fundacji SYNAPSIS.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w naszej ofercie i CENNIKU zamieszczonymi na stronie.

 

Wizyty realizowane w zakresie umowy z NFZ stanowią bardzo ważną część działań Fundacji. Niemniej jednak ich ograniczona liczba oraz brak usystematyzowanego finansowania powoduje, że nie jesteśmy w stanie zapewnić uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych, jak i procesach diagnostycznych wszystkim, którzy takiego wsparcia potrzebują.

W ramach projektu realizowanego do marca 2022 r., dofinansowanego przez PFRON osoby
w spektrum autyzmu oraz ich najbliżsi mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych, pedagogicznych oraz tzw. Parent to Parent. Część działań terapeutycznych prowadzonych w Fundacji jest również realizowanych w ramach PFRON.

Chcielibyśmy także podkreślić, że aktywnie poszukujemy dodatkowych funduszy na prowadzenie działań –  prowadzimy szereg akcji budujących świadomość na temat autyzmu i uwrażliwiających innych na potrzeby osób w spektrum. Naszymi partnerami są zaangażowane społecznie firmy i instytucje, a ich wsparcie przekłada się np. na dofinansowanie diagnoz dzieci ze sprzężeniami lub diagnoz w rodzinach wielodzietnych i będących w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Niestety to wciąż za mało, aby z bezpłatnych usług skorzystały wszystkie osoby potrzebujące specjalistycznego wsparcia.

Z góry dziękujemy za zrozumienie tej sytuacji, jak również za wszelką pomoc w upowszechnianiu wiedzy na temat autyzmu oraz szerokim informowaniu o potrzebach osób w spektrum i ich problemach w dotarciu do bezpłatnej i profesjonalnej pomocy.