Masz doświadczenie w organizacji szkoleń? Cechuje Cię zmysł gospodarza i poczucie odpowiedzialności? Fundacja SYNAPSIS zaprasza do współpracy.

Koordynator szkoleń będzie odpowiedzialny za:
• współprzygotowanie planu szkoleniowego Fundacji SYNAPSIS;
• koordynowanie oferty szkoleniowej (spotkań, szkoleń, webinariów, konferencji),
• współpracę z zespołem w zakresie kontaktów z klientami i interesariuszami;
• współtworzenie i przedstawianie oferty;
• sprzedaż i promocję szkoleń;
• przygotowywanie badań i analiz rynkowych ofert szkoleniowych;
• koordynację pracy podwykonawców i negocjacje warunków współpracy z podwykonawcami: ekipami technicznymi, cateringiem, ekipą sprzątającą etc.

Osoba na tym stanowisku powinna:
• posiadać podstawowe umiejętności sprzedażowe, tj. umieć przygotować (opisać) i przedstawić ofertę klientowi (warunek konieczny);
• regularnie aktualizować ofertę szkoleniową na stronie internetowej, w sposób adekwatny i komunikatywny;
• samodzielnie podejmować decyzje;
• posiadać umiejętności interpersonalne (kontakt z klientem i zespołem fundacji) – komunikatywność jest podstawową cechą pożądaną u kandydata na to stanowisko;
• prawidłowo identyfikować bieżące problemy, znajdować ich rozwiązania oraz je wdrażać;
• rzetelnie i skrupulatnie przekazywać informacje dot. ustaleń technicznych, danych finansowych;
• być dyspozycyjna także w godzinach popołudniowych i wieczornych, kiedy odbywają się eventy;
• posiadać podstawowe umiejętności techniczne, niezbędne do obsługi sprzętu multimedialnego (np. podłączenie mikrofon, laptopa do rzutnika etc.).

Dodatkowymi atutami będą:
• doświadczenie w prowadzeniu social mediów organizacji
• dobra znajomość Excela

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@synapsis.org.pl, w tytule maila wpisując KOORDYNATOR SZKOLEŃ.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.